Папий Йерополски (70-155) – Фрагменти

1[1]. (Ранните християни) наричали тези, които практикували богоугодно простодушие деца (както казва Папий в първата книга на Обясненията на думите на Господа и Климент Александрийски в неговия Педагог).

2[2]. Юда оставил в този свят лош[3] пример за нечестие; понеже неговото тяло се подуло дотолкова, че не можел да мине там където лесно минавала колесница, така че червата му изтекли.

3[4]. Старейшините, които познавали Йоан, ученика на Господа, си спомнят, че го чували да казва какво е научавал Господ за това време. Той казал: „Ще дойде време когато ще расте лоза, която ще има 10 000 пръчки, и на всяка пръчка 10 000 вейки, и на всяка вейка 10 000 пъпки, и на всяка пъпка 10 000 чепки, и на всяка чепка 10 000 грозда, и всеки грозд когато бъде изстискан ще даде 520 литра вино. И когато някой от светиите вземе грозд друг ще вика „Аз съм по-добър грозд, вземи мен; благослови Господа чрез мен.“ Подобно (казал той) едно житно зърно ще даде 10 000 класа, и всеки клас 10 000 зърна, и всяко зърно 10 паунда чисто, прекрасно брашно; и ябълките,и семената, и тревата ще раждат в подобна пропорции; и всички животни, хранейки се единствено от плодовете на земята, ще станат мирни и кротки и напълно ще се покоряват на човека. (Свидетелството за тези неща се намира в писанията на Папий човек живял преди много време, който е слушал Йоан и бил приятел на Поликарп в 4-та от неговите книги, защото той написал 5 книги. И той добавя казвайки: „Тези неща са достоверни за вярващите. А Юда, предателя, казва той, „не вярвал и попитал: „Как това ще бъде извършено от Господа?“ Господ казал: „Ще видят тези, които достигнат до тях.“ Това, следователно, е времето, за което говори пророк Исая: „Вълкът ще почива с агнето.“ (Исая 11:6 и сл.).

4[5]. И тогава презвитерите казаха: „Тези, които са достойни да обитават в небето ще отидат там, други ще се наслаждават на радостите на рая и трети ще притежават величието на града[6] защото Спасителя ще може да бъде видян навсякъде понеже те са достойни да Го гледат. Но ще има разлика между обиталището на тези, които принасят стократно, 60-кратно и на тези които принасят 30-кратно защото първите ще бъдат взети на небето, втория клас ще обитава в рая  и третия ще живеят в града и поради тази причина Господ казва: „В дома на Отца Ми има много обиталища[7].“ Защото всички неща принадлежат на Бога, Който дава на всеки подходящо място за обитаване както казва и Неговото слово, че делът на всеки е даден от Отца[8] според това доколко всеки е или ще бъде достоен. И това е ложето[9], на което ще се изтягат тези, които пируват бивайки поканени на сватбата. Презвитерите, учениците и апостолите казват, че това е градацията и подредбата на тези, които са спасени и че те напредват по стъпките на тази природа; и че, още повече, те се издигат чрез Духа към Сина и от Сина към Отца; и че в подходящо време Синът ще предаде делото Си на Отца както е казано от апостола: „Защото Той трябва да царува докато се положат всички врагове под нозете Му. И смъртта последния враг и тя ще бъде победена[10].“ Защото по времето на царството праведния, който е на земята ще забрави за смъртта: „защото Бог „е покорил всичко под краката Му“. А когато казва, че всичко е вече покорено (явно с изключение на Този, Който Му е покорил всичко), когато Му бъде покорено всичко, тогава и Сам Синът ще се покори на Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог всичко във всичко[11].„

5[12]. (Папий, когото сега споменаваме твърди, че е приел думите на апостолите от тези, които са ги придружавали.  И той по-нататък твърди, че е слушал лично Аристон и презвитер Йоан.[13] По подобен начин той ги споменава често по име и в своите писания предава тяхната традиции. Споменаването на тези обстоятелства не може да бъде без полза. Може също така да бъде полезно да добавим към твърденията на Папий, които вече споменахме други негови пасажи, в които той споменава за някои чудни дела  казвайки, че е  научил за тях от традицията. Домът на апостол Филип заедно с дъщерите му в Йеропол беше споменат по-горе. Сега трябва да споменем как Папий, който е живял по същото време разказва, че е чул един прекрасен разказ от дъщерята на Филип. Защото той разказва как мъртъв човек е бил възкресен в неговия ден[14]. Той също така споменава за друго чудо свързано с Юст, наречен Варнава как той погълнал смъртоносна отрова и не бил повреден поради Божията благодат. Същия споменава за неща достигнали до него от неписаната традиция, между които са някои странни притчи и наставления на Спасителя и някои други баснословни неща. Сред тях той казва, че ще има милениум след възкресението от мъртвите, когато личното управление на Христос ще бъде установено на земята. Той описва в собствените си писания и други разкази чути от споменатия по-горе Аристион за думите на Господа и за традицията на презвитер Йоан. За тази информация ние просто можем да препоръчаме на нашите читатели самите книги; но сега към вече дадените цитати ние ще добавим като въпрос от най-голяма важност една традиция за Марк, който написал своето евангелие, която той (Папий) предава със следните думи: И презвитера каза това. Марк, бивайки тълкувател на Петър записвал, макар и не в последователен ред, думите и делата на Христос. Но самият той не бил виждал или придружавал Господа. Но след това, както казах, той придружавал Петър който приспособявал своите наставления към нуждите (на своите слушатели), но без да има намерение да даде цялостен разказ за думите на Господа. Следователно, Марк не е направил грешка като е записал думите така както си ги спомнял. Защото той проявил голяма грижа да не изпусне нищо от казаното и да не напише нещо невярно. (Папий казва това за Марк, но за Матей казва следното: Матей събрал заедно (думите на Господа) на еврейски и изтълкувал всяка от тях доколкото можал. (Същия човек по подобен начин използва доказателство от първото послание на Йоан и от посланието на Петър. Той също така разказва една история за жена[15], която била обвинявана в много грехове пред Господа, която се намира в евангелието според евреите.)

6[16]. Папий казва така дума по дума: На някои от тях (ангели) Той дал власт над устройството на света и им заповядал да упражняват добре своята власт. И той казва веднага след това: но заповедта не послужила за нищо[17].

7[18]. По отношение на вдъхновението на книгата (Откровение) ние считаме за излишно да добавяме други думи; понеже блажения Григорий Бгослов и Кирил, а дори и хора от по-голяма древност, Папий, Ириней и Иполит дават изцяло задоволително свидетелство за това.

8[19]. Вземайки повод от Папий Йерополски, бележития, един ученик на апостола, който се бил облегнал на гърдите на Христос и Климент и Пантен, свещеника на (църквата) в Александрия и мъдрия Амоний, най-древния и първи тълкувател, които са съгласни един с друг, които разбират делото в 6-те дни като отнасяща се към Христос и цялата църква.

9[20]. (1) Мария, майката на Господа (2) Мария жената на Келопа или Алфей, която била майка на Яков, епископа и апостола и на Симон и Тадей и на Йосиф. (3) Мария Саломия, жената на Завидей, майка на Йоан евангелиста и на Якйов. (4) Мария Магдалена. Тези четирите се намират в евангелията. Яков, Юда и Йосиф са синове на една леля (2) на Господа. Яков както и Йоан са синове на друга леля (3) на Господа. Мария (2) майката на Яков малкия и на Йосиф, жена на Алфей била сестра на Мария, майка на Господа, която Йоан нарича Клеопа или поради бащата или поради името на рода или поради някаква друга причина. Мария Саломия (3) е наречена Саломия или поради нейния съпруг или поради селото й. Някои твърдят, че тя е същата Мария на Клеопа понеже е имала двама съпрузи.


[1] Този фрагмент е намерен в Scholia на Максим в творбите на Дионисий Аропагит

[2] Този фрагмент е намерен в Екумений

[3] Буквално „велик“

[4] От Ириней Срещу ересите v.32

[5] Този фрагмент се намира в Ириней, Срещу ересите V.36, но единствено се предполага, че думите на презвитерите са взети от писанията на Папий

[6] т.е. новия Ерусалим – виж Откр. 21-22

[7] Йоан 15:2

[8] вероятно се визира Мт. 20:23

[9] Мт. 22:10

[10] 1 Кор. 15:25-26

[11] 1 Kor. 15:27-28

[12] От Евсевий, Църковна история, III, 38

[13] Презвитер, за когото Апостолските постановления vii. 46 казват, че е бил ръкоположен от евангелистът св. Йоан

[14] Под „неговия ден“ той има в предвид времето, когато е живял Папий или времето когато е живял Филип Тъй както разказа говори за дъщерите на Филип второто е по-вероятно.

[15] Руфин предполага, че тази история е същата която сега се намира в евангелието според Йоан 8:1-11 – жената уловена в прелюбодейство

[16] Пасажът е от Андрей Кесарийски – епископ на Кесария в Кападокия

[17] т.е. управлението на светските дела не било успешно

[18] Този пасаж също е взет от Андрей Кесарийски

[19] Този фрагмент или по-скоро споменаване е взет от Анастасий Синаит. Раф дава като различен фрагмент повторението на същия фрагмент от Атанасий

[20] Този фрагмент е открит от Грейб в един MS в Болденската библиотека с надпис в полето „papia.“ Уесткот твърди, че той е част от речник написан от „средновековен Папий.“ (Той изглежда добавя думите: „Мария е наречена Осветената или Морска звезда“ и т.н. – характерни за средновековието изрази.) Речника съществува в MS в Оксфорд и Кеймбридж.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s