Патрология

Автор Илия Цоневски


ТВОРЕНИЯ НА ЦЪРКОВНИТЕ ОТЦИ, УЧИТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ

УВОД
§ 1. Понятие за Патрологията. Предмет и задача
§ 2. Църковен отец, църковен учител, църковен писател
§ 3. Авторитетът на св. отци
§ 4. Езикът на св. отци
§ 5. Епохата на църковните отци, учители и писатели 
§ 6. История на Патрологията
§ 7. По-нови и най-нови трудове в областта на Патрологията
§ 8. Общи издания и преводи на творенията на древните църковни отци, учители и писателиХРИСТИЯНСКАТА ЛИТЕРАТУРА ОТ КРАЯ НА I ДО НАЧАЛОТО НА IV В. Има още
Реклама